Co když druhý Split nepřijme nebo rozdělenou částku nezaplatí?