Co když můj Split ten druhý/á nepřijme nebo rozdělenou částku nezaplatí?