Czy karta zadziała jeśli będę chciał skorzytać z opcji Podziel na 3?